Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming brief Voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de civiele kamer van de Hoge Raad
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg "Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie"
Stenogram
Download Stemming brief Voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de strafkamer van de Hoge Raad
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota van het lid Paternotte "Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit"
Stenogram
Download Stemmingen moties Politie
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging van de Wet windenergie op zee
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Privacylek in de systemen van de GGD
Stenogram
Download Stemming motie Relatie met Suriname
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 9 februari 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 4 februari 2021
Stenogram
Download Stemming motie MIRT
Stenogram
Download Stemming brief Parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2020
Stenogram
Download Stemming brief Voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de civiele kamer van de Hoge Raad
Stenogram
Download Stemming motie Water en wadden
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten
Stenogram
Download Stemmingen Lijst van controversiële onderwerpen
Stenogram
Download Stemmingen moties Preventie
Stenogram
Download Stemming motie Europese top van 12 en 13 december 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Wet windenergie op zee
Stenogram
Download Stemming motie Leefomgeving
Stenogram
Download Stemming brief Onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen
Stenogram
Download Stemming motie Initiatiefnota van de leden Jasper van Dijk en Peters "Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening"
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 22 september 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Materieel Defensie
Stenogram
Download Stemmingen moties Fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst
Stenogram
Download Stemmingen
Stenogram
Download Stemming Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend bij Wijziging van de Wet windenergie op zee

3
Moties ingediend bij het notaoverleg over Preventie

11
Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Paternotte ‘Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit’

12
Moties ingediend bij het debat over een privacylek in de systemen van de GGD

13
Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) (35488)

15
Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257)

17
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

18
De lijst van controversiële onderwerpen

19
Stukken onder 35718

24
Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Jasper van Dijk en Peters ‘Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening’