Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

9 februari 2021
15:00 - 15:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee) (35092)

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet windenergie op zee

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Preventie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 22 september 2020

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het notaoverleg over fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2020

  Loading data
 8. 8

  Brief van het Presidium over een onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Materieel defensie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Politie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Paternotte ‘Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het debat over een privacylek in de systemen van de GGD

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) (35488)

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257)

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij de Wet Zerodays Afwegingsproces

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  De lijst van controversiële onderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stukken onder 35718

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese Top van 12 en 13 december 2019

  Loading data
 21. 21

  Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de Civiele Kamer van de Hoge Raad

  Loading data
 22. 22

  Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de Civiele Kamer van de Hoge Raad

  Loading data
 23. 23

  Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de Strafkamer van de Hoge Raad

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Jasper van Dijk en Peters ‘Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening’

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden moties ingediend bij het debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water en wadden

  Loading data
 27. 27

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

  Loading data
 28. 28

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de relatie met Suriname

  Loading data
 29. 29

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Leefomgeving

  Loading data