Te behandelen zaken

1
Overige moties ingediend bij het notaoverleg over Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren, examens en curriculum

3
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak (Wet uitbreiding taakstrafverbod) (35528)

5
Moties ingediend bij het notaoverleg over het Akkoord voor de Noordzee

10
De lijst van controversiële onderwerpen (35718)

11
Stukken onder 35718

12
13
Moties ingediend bij het debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven