Plenair debat : VSO Informele JBZ-Raad d.d. 28 en 29 januari 2021 (vreemdelingen- en asielbeleid)

De vergadering is geweest

27 januari 2021
16:15 - 16:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over over de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 28-29 januari 2021 (onderdeel vreemdelingen- en asielbeleid) (Kamerstuk 32317-669)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data