Plenair debat

VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 21/01)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Raad Buitenlandse Zaken

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat