Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen Initiatiefwetsvoorstel-Snels/Van Weyenberg tot wijziging van de Wet open overheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Verklaring van de minister-president en verslag van de ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag
Stenogram
Download Stemming Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 26 januari 2021
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Koning 2021
Stenogram
Download Stemming Incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling
Stenogram
Download Stemming motie Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren, examens en curriculum
Stenogram
Download Stemmingen Opt-insysteem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming Vakbekwaamheid en opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen
Stenogram
Download Stemmingen moties Opt-insysteem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021
Stenogram
Download Stemming motie "Niet-letale steun" aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland
Stenogram
Download Stemming Niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 25 juni 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 21-1-2021

Te behandelen zaken

1
Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (35112)

3
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112) (35461)

4
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling) (35539)

6
Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (35605)

8
Moties ingediend bij het debat over de verklaring van de minister-president en over het verslag van de ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

10
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

13
Overige moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

14
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021