Plenair debat

VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 20/01)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Gesubsidieerde rechtsbijstand
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat