Plenair debat : VSO Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (33118, nr.174)

De vergadering is geweest

25 februari 2021
11:00 - 11:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Loading data