Plenair debat

Debat over de verklaring van de minister-president en over het verslag van de ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Verklaring van de minister-president en verslag van de ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Te behandelen zaken

3
Moties ingediend tijdens het debat