Plenair debat

Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (35530)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (ongecorrigeerd stenogram)