Plenair debat : Wet uitvoering verordening identiteitskaarten (35552-(R2148))

De vergadering is geweest

26 mei 2021
10:35 - 13:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188 (uitvoering verordening identiteitskaarten) (35552)

    Loading data
  2. 2

    Motie ingediend tijdens het debat

    Loading data