Plenair debat

Stemmingen: Over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een verduidelijking van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer (35695)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen: Over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een verduidelijking van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer (35695) (ongecorrigeerd stenogram)

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet publieke gezondheid