Plenair debat

VSO Ouderschap en adoptie (31265, nr. 75)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Ouderschap en adoptie

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat