Te behandelen zaken

5
Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 juli 2021, over de reden waarom het aanvullend dossier van Blankestijn en Weekers nog niet gepubliceerd is in het register van stukken naar aanleiding van Ongekend Onrecht, waarom het archief van de ADR pas in het najaar kan worden geopenbaard en een verklaring waarom er nog een rechtszaak loopt van de journalisten van Trouw en RTLnieuws inzake het wob-verzoek dat zij 2 jaar geleden deden over Caf11

7
Moties ingediend tijdens het debat