Plenair debat : Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

De vergadering is geweest

7 juli 2021
13:50 - 22:34 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag "Ongekend onrecht"

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie met betrekking tot het memo van de vaktechnisch coördinator uit 2017

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over verdere quick fixes om het toeslagenstelsel te verbeteren (Kamerstuk 35572-49)

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 juli 2021, over de reden waarom het aanvullend dossier van Blankestijn en Weekers nog niet gepubliceerd is in het register van stukken naar aanleiding van Ongekend Onrecht, waarom het archief van de ADR pas in het najaar kan worden geopenbaard en een verklaring waarom er nog een rechtszaak loopt van de journalisten van Trouw en RTLnieuws inzake het wob-verzoek dat zij 2 jaar geleden deden over Caf11

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken maatregelen kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data