Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Initiatiefnota:

  Loading data
 5. 5

  CORRECTIE bij stemmingen op 1 december 2020 over de motie-Becker (Kamerstuk 35 570-VI nr. 31)

 6. 6

  TOEGEVOEGD: VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31293-564)

 7. 7

  TOEGEVOEGD: VAO Arbeidsmarkt (AO d.d. 07/12)

 8. 8

  TOEGEVOEGD: VSO Ontwikkelingen bij Sanquin Plasma Products BV (29447-60)

 9. 9

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Het lid Ploumen, namens commissie BuZa: debat, in één termijn, met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de artikel 100-brief inzake de inzet in de strijd tegen ISIS (n.a.v. AO d.d. 17/12), te houden nog voor het kerstreces

 12. 12

  Het lid Bergkamp: debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Grapperhaus: kan niet zeggen waarom ik lid euthanasiecommissie blokkeerde’ (Nos.nl, 1 december 2020), voorafgegaan door de beantwoording schriftelijke vragen hierover

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Het lid Kerstens: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus n.a.v. een nieuw steunpakket voor horeca, evenementen en cultuur (Volkskrant.nl, 3 december 2020)

 14. 14

  Het lid Westerveld: verzoek uitbreiding spreektijd met 1 minuut bij het debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

 15. 15

  Het lid Emiel van Dijk: dertigledendebat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat ruim duizend criminele illegalen vrij rond lopen en niet worden uitgezet (Telegraaf.nl, 8 december 2020)

 16. 16

  Het lid Van Meenen: verzoek uitstel derde termijn van de Wet Zerodays Afwegingsproces (35257)

 17. 17

  Het lid Krol: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Loading data
 18. 18

  Het lid Tellegen, namens commissie VWS, verzoek het VSO Ontwikkelingen bij Sanquin Plasma Products BV (29447-60) deze week in te plannen inclusief Stemmingen

 19. 19

  Het lid Tielen, voorzitter commissie Financiën, verzoek donderdag te stemmen over de Wijziging van het Belastingplan 2021 (novelle BIK) (35659)

 20. 20

  Het lid Wilders: verzoek de notitie inzake besmettingen in de horeca naar de Kamer te sturen m.b.t het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Loading data