Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

2
Brieven regering:

5
CORRECTIE bij stemmingen op 1 december 2020 over de motie-Becker (Kamerstuk 35 570-VI nr. 31)
6
TOEGEVOEGD: VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31293-564)
7
TOEGEVOEGD: VAO Arbeidsmarkt (AO d.d. 07/12)
8
TOEGEVOEGD: VSO Ontwikkelingen bij Sanquin Plasma Products BV (29447-60)
9
Opnieuw aan te houden moties

10
Inhandenstellingen

11
Het lid Ploumen, namens commissie BuZa: debat, in één termijn, met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de artikel 100-brief inzake de inzet in de strijd tegen ISIS (n.a.v. AO d.d. 17/12), te houden nog voor het kerstreces
13
Het lid Kerstens: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus n.a.v. een nieuw steunpakket voor horeca, evenementen en cultuur (Volkskrant.nl, 3 december 2020)
14
Het lid Westerveld: verzoek uitbreiding spreektijd met 1 minuut bij het debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg
15
Het lid Emiel van Dijk: dertigledendebat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat ruim duizend criminele illegalen vrij rond lopen en niet worden uitgezet (Telegraaf.nl, 8 december 2020)
16
Het lid Van Meenen: verzoek uitstel derde termijn van de Wet Zerodays Afwegingsproces (35257)
18
Het lid Tellegen, namens commissie VWS, verzoek het VSO Ontwikkelingen bij Sanquin Plasma Products BV (29447-60) deze week in te plannen inclusief Stemmingen
19
Het lid Tielen, voorzitter commissie Financiën, verzoek donderdag te stemmen over de Wijziging van het Belastingplan 2021 (novelle BIK) (35659)