Plenair debat : Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) (35600)

De vergadering is geweest

10 december 2020
14:00 - 23:39 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) (35600)

  Loading data
 2. 2

  Initiatiefnota van het lid Futselaar over een routekaart uit de stikstofcrisis

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de deelnemende partijen in de Taskforce Infra (TI) over het wegnemen van belemmeringen stikstof in relatie tot infrastructuurprojecten

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data