Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

7
Vervallen aangehouden moties

9
AFVOEREN: Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers
10
AFVOEREN: Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer
11
AFVOEREN: Debat over de moord door een voormalig tbs-er
12
AFVOEREN: Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt
13
AFVOEREN: Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt
14
AFVOEREN: Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt
15
AFVOEREN: Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting
16
AFVOEREN: Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken
17
AFVOEREN: Debat over huwelijksdwang
18
AFVOEREN: Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing
19
AFVOEREN: Debat over een nieuwe migratiecrisis
20
AFVOEREN: Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen
21
AFVOEREN: Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt
22
SAMENVOEGEN: Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers en Dertigledendebat over de toename van het aantal illegalen in Nederland
24
TOEVOEGEN: VAO Circulaire economie (AO d.d. 02/12)
25
TOEVOEGEN: VAO Maritiem (AO d.d. 03/12)
26
CORRECTIE: bij de stemmingen op 1 december 2020 over de motie-Von Martels c.s. (Kamerstuk 35 570-XIV, nr. 34)