Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij
Stenogram
Download Stemming motie Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt
Stenogram
Download Stemming brief Verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer
Stenogram
Download Stemmingen moties Jeugd / Jongeren met beperkingen en ontwikkelingsachterstanden
Stenogram
Download Stemming motie Wet uitbreiding slachtofferrechten
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderwijs en corona VI, mbo en ho plus stages
Stenogram
Download Stemming motie Invoeringswet EOM
Stenogram
Download Stemming motie Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden
Stenogram
Download Stemming motie Integratie en maatschappelijke samenhang
Stenogram
Download Stemming motie Initiatiefnota "In Nederland beslis je over je eigen leven"
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Drank- en Horecawet
Stenogram
Download Stemmingen moties Verpleeghuiszorg / Wlz / Gehandicaptenbeleid / Doelgroepenvervoer / Fokuswonen
Stenogram
Download Stemmingen moties Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2021
Stenogram
Download Stemming brief EU-migratiepact 2020
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 1 december 2020
Stenogram
Download Stemming motie Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2021
Stenogram
Download Stemming motie Slachtoffers
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting OCW 2021, onderdeel Cultuur
Stenogram
Download Stemmingen moties Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek
Stenogram
Download Stemmingen moties Duurzaam vervoer
Stenogram
Download Stemmingen moties Omgevingswet
Stenogram
Download Stemmingen moties Cultuur en corona
Stenogram
Download Stemmingen moties Spoorordening
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging van de Drank- en Horecawet
Stenogram
Download Stemming brief Verordening ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Te behandelen zaken

1
Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (35337)

3
Moties ingediend bij het notaoverleg over jeugd/jongeren met beperkingen en ontwikkelingsachterstanden

4
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Cultuur

8
Moties ingediend bij het VAO Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages

9
Moties ingediend bij het VSO Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek

12
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021

16
Moties ingediend bij het notaoverleg over verpleeghuiszorg/Wlz/gehandicaptenbeleid/doelgroepenvervoer/fokuswonen

17
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021

21
Moties ingediend bij het VAO Spoorordening