Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

7
VAO Handelsbetrekkingen Afrika (AO d.d. 19/11)
10
Het lid Kuiken, voorzitter commissie LNV: verzoek 1 december te stemmen over de Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij (35633)
11
Het lid Veldman, voorzitter commissie Europese Zaken: verzoek 3 december te stemmen over het wetsvoorstel wijziging Verzamelwet Brexit (35 595)
12
Het lid Stoffer: vooraankondiging VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 december 2020 en Behandelvoorbehoud EU-richtlijn minimumlonen, deze week te houden
13
Het lid Agema namens Graus: dertigledendebat met de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over de verklaring van de Franse minister van transport inzake Air France-KLM (Twitter, 20 november 2020)
14
Het lid Futselaar namens Van Gerven: vooraankondiging VAO EU-Gezondheidsraad d.d. 2 december 2020 (AO d.d. 26/11), donderdag te houden, stemmingen op 1 december
15
Het lid Van Meenen, voorzitter commissie J&V: verzoek donderdag te stemmen over de moties ingediend bij het Notaoverleg Regelingen ter uitvoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (24/11)