Plenair debat

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35570-XII) (voortzetting)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021

Te behandelen zaken

4
Moties ingediend tijdens het debat