Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

4
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

5
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
TOEVOEGEN: VSO Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek (Kamerstuk 29 338, nr. 226)
7
TOEVOEGEN: VAO Exportkredietverzekering (AO d.d. 19/11)
8
AFVOEREN: Debat over de bewoning van illegale vakantieparken
9
AFVOEREN: Debat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland