Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Brieven regering:

5
VAO Gezond en veilig werken (AO d.d. 11/11), met als eerste spreker het lid Van Kent (SP).
7
Agenderen voor Stemmingen