Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

6
VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 29/10)
7
VSO Ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (28325-215)
8
VSO Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (35300-VII-114)
9
VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11)
10
VAO ‘Niet-letale steun’ aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland (AO d.d. 02/11)
11
Opnieuw aan te houden moties

13
Het lid Wilders: verzoek het debat over de terreurdaad in Frankrijk en de vrijheid van meningsuiting spoedig in te plannen mede gelet op de actualiteit (en de nieuwe aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk) (Nos.nl, 29 oktober 2020)
14
Het lid Sienot: debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘Corona drukt CO2-uitstoot, maar klimaatdoel 2030 blijft waarschijnlijk uit zicht’ (Fd.nl, 29 oktober 2020)
15
Het lid Peters: verzoek de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm (n.a.v. motie Peters/ Jasper van Dijk, 35300-XV nr. 54), direct naar de Kamer te sturen, zodat de onderzoeksresultaten meegenomen kunnen worden bij de begrotingbehandeling SZW

16
Het lid Marijnissen: verzoek om voorafgaand aan het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus een reactie van de regering te ontvangen op de vandaag aangenomen motie Kox c.s. in de Eerste Kamer, over een structureel betere financiële waardering voor zorgverleners mogelijk te maken