Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen overige moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 28 oktober 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Water
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening
Stenogram
Download Stemming Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen inzake het voorzitterschap van raads-, staten- en eilandsraadscommissies
Stenogram
Download Stemmingen moties NOVI
Stenogram
Download Stemmingen moties Toerisme
Stenogram
Download Stemming motie Algemene Financiële Beschouwingen
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 3 november 2020
Stenogram
Download Stemming brief Parlementair behandelvoorbehoud
Stenogram
Download Stemming motie Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19
Stenogram
Download Stemmingen moties Telecommunicatie
Stenogram
Download Stemming motie Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening
Stenogram
Download Stemmingen moties Slachtoffers
Stenogram
Download Stemmingen moties Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Stenogram
Download Stemming motie Erkenning Nederlandse gebarentaal
Stenogram
Download Stemming brief Adviesaanvraag aan de Raad voor de rechtspraak
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het VAO Water

3
Uitvoering van Verordening (EU) 2017/352 van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiële transparantie van havens (PbEU 2017, L 57) (Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening) (35463)

5
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

9
Moties ingediend bij het notaoverleg over slachtoffers

10
Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439)

11
Moties ingediend bij het VAO NOVI

12
Moties ingediend bij het VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving

15
Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies (35397)