Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over moties ingediend bij de plenaire afronding over de Artikel 100-inzet in de strijd tegen ISIS en over de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (35 590))

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 14 oktober 2020
Stenogram
Download Stemming motie Artikel 100-inzet in de strijd tegen ISIS

Te behandelen zaken

3
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus