Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 ( 35 570-B)

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2021 ( 35 570-C)

  Loading data
 4. 4

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (35570-VII) op 14 oktober 2020

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Staat van het Bestuur 2020

  Loading data