Plenair debat

Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (35526) (voortzetting)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Stenogram
Download Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken