Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

4
Vervallen aangehouden moties

5
VAO Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages (AO d.d. 07/10), met als eerste spreker het lid Futselaar (SP)
7
Correctie stemmingen: het lid Krol bij de stemmingen op 6 oktober jl. geacht wenst te worden tegen de volgende moties te hebben gestemd:-de gewijzigde motie-Bruins c.s. (Kamerstuk 35 570-IX, nr. 28)-de motie-Van Raan/Wassenberg (Kamerstuk 35 570-IX, nr. 17)-de motie-Van der Staaij (Kamerstuk 35 373, nr. 12) en vóór de motie-Edgar Mulder/Tony van Dijck (Kamerstuk 35 570-IX, nr. 9).