Plenair debat : Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (35112) (1e termijn Kamer)

De vergadering is geweest

29 oktober 2020
11:15 - 15:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijzigingswet Wet open overheid (Kamerstuk 35112)

    Loading data