Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

6
VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid (AO d.d. 24/09)
7
VAO NOVI (AO d.d. 24/09)
8
VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
10
11
Het lid Marijnissen: debat met de minister-president en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ontwikkelingen rondom het coronavirus, woensdag in te plannen
12
Het lid Lacin: verzoek het dertigledendebat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas om te zetten in een debat n.a.v. het bericht ‘Minister informeerde Kamer onjuist over rol Zijlstra bij granulietstorting’ (Nrc.nl, 24 september 2020) en spoedig in te plannen, voorafgegaan door een brief

13
Het lid Van der Lee: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat Tata Nederland corona steun ontvangt terwijl er miljarden naar Tata India verdwijnen (Noord Hollands Dagblad, 26 september 2020)

14
Het lid Emiel van Dijk: dertigledendebat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de fikse toename van het aantal illegalen in Nederland (Telebgraaf.nl, 25 september 2020)
16
Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer het burgerinitiatief "EHBO in het onderwijs" (Kamerstuk 35565)