Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

5
Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer het burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting (35569, nr. 1).
6
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

7
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

8
AFVOEREN: VSO Verkenning governance Commissariaat voor de Media
9
AFVOEREN: VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS
10
AFVOEREN: Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs
11
AFVOEREN: Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden
12
AFVOEREN: Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer
13
AFVOEREN: Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs
14
AFVOEREN: Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen
15
AFVOEREN: Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland
16
AFVOEREN: Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden
17
AFVOEREN: Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed
18
AFVOEREN: Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum
19
AFVOEREN: Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht
20
AFVOEREN: Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum
21
AFVOEREN: Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs
22
AFVOEREN: Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten
23
AFVOEREN: Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel
24
AFVOEREN: Dertigledendebat over minder geld voor scholen
25
AFVOEREN: Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt
26
Dertigledendebat over afgestudeerde mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben
27
AFVOEREN: Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen
28
AFVOEREN: Debat over de ziekenhuisfaillissementen
29
AFVOEREN: Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk