Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

24 september 2020
13:10 - 13:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verdrag:

  Loading data
 4. 4

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer het burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting (35569, nr. 1).

 6. 6

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  AFVOEREN: VSO Verkenning governance Commissariaat voor de Media

 9. 9

  AFVOEREN: VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

 10. 10

  AFVOEREN: Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs

 11. 11

  AFVOEREN: Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

 12. 12

  AFVOEREN: Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer

 13. 13

  AFVOEREN: Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs

 14. 14

  AFVOEREN: Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen

 15. 15

  AFVOEREN: Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland

 16. 16

  AFVOEREN: Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden

 17. 17

  AFVOEREN: Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed

 18. 18

  AFVOEREN: Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum

 19. 19

  AFVOEREN: Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht

 20. 20

  AFVOEREN: Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum

 21. 21

  AFVOEREN: Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs

 22. 22

  AFVOEREN: Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten

 23. 23

  AFVOEREN: Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel

 24. 24

  AFVOEREN: Dertigledendebat over minder geld voor scholen

 25. 25

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt

 26. 26

  Dertigledendebat over afgestudeerde mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben

 27. 27

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen

 28. 28

  AFVOEREN: Debat over de ziekenhuisfaillissementen

 29. 29

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk

 30. 30

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data