Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

22 september 2020
15:05 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (35353)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Overige moties ingediend bij de Wet toeristische verhuur van woonruimte

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2021) (35437)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij de Fiscale verzamelwet 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VSO Aanpassing methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VSO Voorhang Besluit houdende aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal) (34562)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij de Wet erkenning Nederlandse gebarentaal

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Regels inzake instelling van een Mobiliteitsfonds (35426)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij de Wet Mobiliteitsfonds

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Overige moties ingediend bij het debat over de uitkomst van de Europese Top inzake het herstelfonds

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35129)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1)

  Loading data
 14. 14

  Voorstel voor een regeling toezicht en handhaving gedragscode leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 5)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in het college van de Algemene Rekenkamer (34 153, nr. 13)

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VSO CBR en medische keuringen rijgeschiktheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data