Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Voorhang Besluit houdende aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving
Stenogram
Download Stemmingen Wet Mobiliteitsfonds
Stenogram
Download Stemmingen moties CBR en medische keuringen rijgeschiktheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Energieprestatie van gebouwen en inijking van energielabels
Stenogram
Download Stemmingen Regeling toezicht en handhaving gedragscode leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Toeristische verhuur van woonruimte
Stenogram
Download Stemming brief Vacature college Algemene Rekenkamer
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Europese top inzake het herstelfonds
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 22 september 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet Mobiliteitsfonds
Stenogram
Download Stemmingen Erkenning Nederlandse gebarentaal
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen Toeristische verhuur van woonruimte
Stenogram
Download Stemming Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Stenogram
Download Stemmingen Opneming bepalingen correctief referendum in Grondwet
Stenogram
Download Stemming motie Erkenning Nederlandse gebarentaal

Te behandelen zaken

1
Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (35353)

2
Overige moties ingediend bij de Wet toeristische verhuur van woonruimte

11
Overige moties ingediend bij het debat over de uitkomst van de Europese Top inzake het herstelfonds