Plenair debat : Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening (35463)

De vergadering is geweest

27 oktober 2020
18:30 - 18:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Uitvoering van Verordening (EU) 2017/352 van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiƫle transparantie van havens (PbEU 2017, L 57) (Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening) (35463)

    Loading data
  2. 2

    Motie ingediend tijdens het debat

    Loading data