Plenair debat : VSO Inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (25424, nr. 550)

De vergadering is geannuleerd

Week 03
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    VSO Inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (Kamerstuk 25 424, nr. 550)

    Loading data