Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

8 september 2020
15:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit (35435)

  Loading data
 2. 2

  Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx) (35297)

  Loading data
 3. 3

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en over Gemeentefonds en Provinciefonds

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het Burgerinitiatief "Ik ben onbetaalbaar"

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Sociale Staat van Nederland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Uitvoering sociale zekerheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VSO Bericht dat het extraatje i.v.m. een 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege de Wajong uitkering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets (35374)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij Wijziging van de Participatiewet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap (35367)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het notaoverleg over verduurzaming van de financiële sector

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over Cultuur en corona II

  Loading data
 15. 15

  Motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Wet toeristische verhuur van woonruimte

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de Mensenrechtenrapportage

  Loading data