Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Verduurzaming van de financiële sector
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 8 september 2020
Stenogram
Download Stemming motie Cultuur en corona II
Stenogram
Download Stemming Wet voortgezet onderwijs 20xx
Stenogram
Download Stemmingen moties Bericht dat het extraatje in verband met een 12,5-jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege de Wajong-uitkering
Stenogram
Download Stemmingen moties Uitvoering sociale zekerheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Pensioenonderwerpen
Stenogram
Download Stemming motie Jaarverslagen en slotwetten 2019 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Gemeentefonds en Provinciefonds
Stenogram
Download Stemmingen moties Bedenktijd bestuur beursvennootschap
Stenogram
Download Stemmingen Uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets
Stenogram
Download Stemmingen Bedenktijd bestuur beursvennootschap
Stenogram
Download Stemming motie Wet toeristische verhuur van woonruimte
Stenogram
Download Stemming motie Mensenrechtenrapportage
Stenogram
Download Stemmingen moties Burgerinitiatief "Ik ben onbetaalbaar"
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Sociale staat van Nederland 2019
Stenogram
Download Stemming Implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit
Stenogram
Download Stemmingen moties Uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets

Te behandelen zaken

3
Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en over Gemeentefonds en Provinciefonds

11
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap (35367)