Plenair debat : VSO Storing leerlingvolgsysteem (31289-425)

De vergadering is geweest

23 september 2020
12:20 - 12:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    VSO Storing leerlingvolgsysteem (31289-425)

    Loading data
  2. 2

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data