Plenair debat : VSO Beantwoording vragen over het bericht 'Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent' (31497-366)

De vergadering is geweest

23 september 2020
11:40 - 12:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  VSO Beantwoording vragen over het bericht "Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent" (31497, nr. 366)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data