Plenair debat : VSO Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, vaste boekenprijs en Koninklijke Bibliotheek (33846-59)

De vergadering is geweest

23 september 2020
11:00 - 11:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  VSO Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, vaste boekenprijs en Koninklijke Bibliotheek (33846, nr. 59)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en advies Raad voor Cultuur

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

  Loading data
 5. 5

  Derde evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

  Loading data
 6. 6

  Tussentijdse rapportage vaste boekenprijs

  Loading data
 7. 7

  Beleidsplan Koninklijke Bibliotheek 2019 t/m 2022 en evaluatie Koninklijke Bibliotheek

  Loading data