Plenair debat

VSO Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, vaste boekenprijs en Koninklijke Bibliotheek (33846-59)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, vaste boekenprijs en Koninklijke Bibliotheek

Te behandelen zaken