Plenair debat

VSO Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, vaste boekenprijs en Koninklijke Bibliotheek (33846-59)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download VSO Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, vaste boekenprijs en Koninklijke Bibliotheek (33846-59) (ongecorrigeerd stenogram)
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken