Plenair debat : Einde vergadering: Stemmingen

De vergadering is geweest

2 september 2020
1:55 - 2:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Stemming over: moties ingediend bij het debat over de aanpak van de coronacrisis

    Loading data

    Loading data