Plenair debat : Debat over de korting op het pgb van ouders die hun ernstig zieke kind thuis verzorgen

De vergadering is geannuleerd

Week 46
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op verzoek commissie over de uitzending Op1 betreffende handreiking ouders die hun ernstig zieke kind verzorgen

    Loading data