Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 5. 5

  Correctie bij stemming over de motie-Hiddema/Van Haga (Kamerstuk 25 295 nr. 497)

 6. 6

  Correctie bij stemming over een aantal amendementen over bij Wet Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (35483)

 7. 7

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Het lid Kerstens: debat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat ouders die thuis hun ernstig zieke kind verplegen zich zorgen maken omdat het bedrag dat zij hier maandelijks voor krijgen wordt gekort of zelfs wegvalt (Twitter Op1, 30 juni 2020)

 10. 10

  Toevoegen: VSO Aanpassing methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels (30196-711)

 11. 11

  TOEVOEGEN: VSO Aanpassing Besluit bouwwerken leefomgeving (33118-143)

 12. 12

  Het lid Leijten: debat met de minister-president over de uitkomst van de Europese top inzake het herstelfonds, binnen 2 weken

 13. 13

  Het lid Kuzu: brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat tot 20 procent van onze kleding gemaakt wordt door Oeigoerse dwangarbeiders in China (Twitter, 24 juli 2020)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Ojik: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de chaos bij de IND-taskforce die de achterstallige asielaanvragen moet afhandelen (Volkskrant.nl, 6 augustus 2020)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Kröger: debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over vliegen en corona

 16. 16

  Het lid Van Toorenburg namens Van den Berg: verzoek de wetsbehandeling inclusief stemmingen van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 deze week in te plannen

 17. 17

  Het lis Van der Lee: debat met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en Klimaat over het PBL rapport waaruit blijkt dat het verduurzamen van de eigen woning voor vrijwel niemand rendabel is (Fd.nl, 24 augustus 2020)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Asscher: debat met de minister-president en de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over coronasteun (Telegraaf, 26 augustus 2020)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Asscher: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de aanpak van de coronacrisis, deze week te houden

  Loading data
 20. 20

  Het lid Van Brenk: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het indexatieperspectief voor huidige ouderen (Pensioenpro.nl, 24 augustus 2020)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Van Kooten-Arissen: verzoek de minister van Justitie en Veiligheid uit te nodigen bij het coronadebat deze week inclusief uitbreiding van spreektijd

  Loading data
 22. 22

  Het lid Krol: verzoek de behandeling van het voorstel van wet van het lid Van Raak (35129) met een halfuur uit te stellen i.v.m. de ingelaste persconferentie vanavond om 19.00 uur

 23. 23

  TOEVOEGEN: Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst “Update vereist– Naar meer parlementaire grip op digitalisering”