Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

5
Correctie bij stemming over de motie-Hiddema/Van Haga (Kamerstuk 25 295 nr. 497)
6
Correctie bij stemming over een aantal amendementen over bij Wet Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (35483)
7
Opnieuw aan te houden moties

8
Inhandenstellingen

9
Het lid Kerstens: debat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat ouders die thuis hun ernstig zieke kind verplegen zich zorgen maken omdat het bedrag dat zij hier maandelijks voor krijgen wordt gekort of zelfs wegvalt (Twitter Op1, 30 juni 2020)
10
Toevoegen: VSO Aanpassing methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels (30196-711)
11
TOEVOEGEN: VSO Aanpassing Besluit bouwwerken leefomgeving (33118-143)
12
Het lid Leijten: debat met de minister-president over de uitkomst van de Europese top inzake het herstelfonds, binnen 2 weken
13
Het lid Kuzu: brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat tot 20 procent van onze kleding gemaakt wordt door Oeigoerse dwangarbeiders in China (Twitter, 24 juli 2020)

14
15
Het lid Kröger: debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over vliegen en corona
16
Het lid Van Toorenburg namens Van den Berg: verzoek de wetsbehandeling inclusief stemmingen van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 deze week in te plannen
19
Het lid Asscher: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de aanpak van de coronacrisis, deze week te houden

22
Het lid Krol: verzoek de behandeling van het voorstel van wet van het lid Van Raak (35129) met een halfuur uit te stellen i.v.m. de ingelaste persconferentie vanavond om 19.00 uur
23
TOEVOEGEN: Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst “Update vereist– Naar meer parlementaire grip op digitalisering”