Plenair debat : VSO Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee (33 450, nr. 64)

De vergadering is geweest

2 juli 2020
0:25 - 0:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

  Loading data
 2. 2

  Tussenstand onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over het Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

  Loading data
 4. 4

  Akkoord voor de Noordzee

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over het onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee (Kamerstuk 33450-64)

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data