Plenair debat

Debat over de Europese Top van 17 en 18 juli 2020

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Europese top van 17 en 18 juli 2020

Te behandelen zaken

6
Moties ingediend tijdens het debat