Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

2
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

4
Brieven regering:

7
VAO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen (AO d.d. 01/07)
8
VAO Financiële verhoudingen (AO d.d. 02/07)
9
VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 30/06)
10
VSO Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee (33450, nr. 64)
11
VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen (30872, nr. 247)