Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende initiatief:

  Loading data
 3. 3

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Initiatiefnota:

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 7. 7

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Toevoegen: Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed"

 10. 10

  VAO MIRT (AO d.d. 25/06)

 11. 11

  VSO Evaluatie pilot met een Mobiele Dodings Unit (MDU) en waterverstrekking vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren (33835-157)

 12. 12

  VSO Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (35470-XIV-1)

 13. 13

  VAO Materieel Defensie (AO d.d. 25/06)

 14. 14

  Het lid Van Brenk: verzoek de interpellatie over het pensioenakkoord om te zetten in een debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het pensioenakkoord (Rijksoverheid.nl, 22 juni 2020)

 15. 15

  Het lid Van Toorenburg: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Grootschalige handel in privégegevens vijftigplussers voor WhatsAppfraude’ (Rtlnieuws.nl, 23 juni 2020)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Kooten-Arissen: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over bericht dat slachtoffers van huiselijk geweld vaak te laat hulp krijgen door gebrekkige samenwerking tussen verschillende instanties (Nos.nl, 24 juni 2020)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Bruins namens Van der Graaf: vooraankondiging VSO Seksueel misbruik door pro-anorexia coaches (31015-177), nog deze week

 18. 18

  Het lid Azarkan: verzoek uitbreiding spreektijd naar 6 minuten bij het debat over institutioneel racisme in Nederland

 19. 19

  Het lid Hijink: dertigledendebat met de minister-president over het nieuws dat na de coronacrisis zorgpersoneel zich miskend voelt, uitgeput is en het applaus maar nep vindt (Ad.nl, 27 juni 2020)

 20. 20

  Het lid Hijink namens Lacin: dertigledendebat met de minister van Financiën over het bericht ‘Forse bezuinigingen bij NS: 2300 arbeidsplaatsen op de tocht’ (Nos.nl, 29 juni 2020)

 21. 21

  Het lid Wilders: debat met de minister-president over de Europese top van regeringsleiders op 17/18 juli (te houden bijvoorbeeld op dinsdag 14 of woensdag 15 juli, inclusief stemmingen)

 22. 22

  Het lid Van der Lee: vooraankondiging VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 02/07) te houden vóór het reces

 23. 23

  Het lid Bisschop: vooraankondiging VSO Voorstel sector voor stikstofreductie via een voermaatregel (2020Z12638), nog deze week