Plenair debat

VAO Wetenschapsbeleid / VAO Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs (AO's d.d. 24/06)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Wetenschapsbeleid / Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat