Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

4
Brieven regering:

5
VSO Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (2020Z11902)
6
VAO Jeugd (AO d.d. 23/06)
7
VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 24/06)
8
VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 24/06)
9
VAO Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020 (AO d.d. 24/06)