Plenair debat : Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal) (34562) (1e termijn Kamer)

De vergadering is geweest

1 september 2020
16:45 - 18:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal) (34562)

    Loading data