Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Brieven regering:

4
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

5
Lijst met vervallen moties

6
AFVOEREN: Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw
8
Toevoegen aan de agenda: het burgerinitiatief ‘Ik ben onbetaalbaar’ (Kamerstuk 35364)