Plenair debat

Stemmingen (Hoofdelijke stemmingen)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie (ronde 2)
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 7 mei 2020 (ronde 3)
Stenogram
Download Stemmingen moties Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie (ronde 3)
Stenogram
Download Stemming motie Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie (ronde 3)
Stenogram
Download Stemming motie Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie (ronde 1)
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 7 mei 2020 (ronde 1)
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 20 mei 2020 (ronde 3)
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 16 april 2020 (ronde 2)
Stenogram
Download Stemming motie ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 20 mei 2020
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 20 mei 2020 (ronde 1)
Stenogram
Download Stemmingen moties Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie (ronde 1)
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 20 mei 2020 (ronde 2)
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 7 mei 2020 (ronde 2)
Stenogram
Download Stemming motie Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (ronde 1)
Stenogram
Download Stemming motie Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (ronde 3)
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 16 april 2020 (ronde 3)
Stenogram
Download Stemming motie Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie (ronde 2)
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 16 april 2020 (ronde 1)
Stenogram
Download Stemming motie Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (ronde 2)

Te behandelen zaken

7
Aangehouden motie ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020