Plenair debat : Debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen

De vergadering is geweest

10 juni 2020
11:00 - 16:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stand van zaken onderzoek COVID-19 op nertsenbedrijven

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken onderzoek COVID-19 op nertsenbedrijven

  Loading data
 3. 3

  Landelijke maatregelen op nertsenbedrijven

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken COVID-19 bij nertsenbedrijven

  Loading data
 5. 5

  Aanvullende maatregelen voor nertsenbedrijven

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken COVID-19 en dieren

  Loading data
 7. 7

  OMT-Z (Outbreak Management Team Zoönose) advies n.a.v. OMT-Z nertsen en SARS-CoV-2 van 3 juni 2020

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data